Neredesiniz   ana sayfa / kurumsal kimlik
Amaç ve İlkeler Kurumsal Kimlik Ekibimiz Kurultay Üyelerimiz Vakıf Senedi

Kurumsal

Kurumsal Kimlik

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı İstanbul 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1993 gün ve 1993/363 esas 1993/298 karar sayısı ile tescili yapılmış ve bu tescil Resmi Gazete'nin 4 Aralık 1993 tarih 21778 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Dış İşleri Bakanlığı'nın 16.12.1997 tarih YTGY-307.500/3966-6071 sayılı yazısında verilen olumlu görüşe istinaden Başbakanlığın 25.12.1997 tarih ve  B.02.0.KKG/ 156-530/5594 sayılı yazısıyla Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'na Almanya'da şube kurma izni verilmiştir.

Vakıf, Avrupa'daki faaliyetlerini, Köln İdari Mahkemesi'ne VR 9942 sayı ile kayıtlı bulunan ve Alman yasalarına göre kamu yararına çalışan kurum niteliğine sahip kardeş kuruluşu TOVAK e.V tüzel kişiliği çerçevesinde sürdürmektedir. TOVAK aynı zamanda TC Köln Başkonsolosluğuna (eski adıyla) kayıtlı bir kuruluştur.

Sponsor
Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor
Siz ne yapabilirsiniz
2018 Prof. Dr. Yahya Özsoy Ödülü

2018 Prof. Dr. Yahya Özsoy PROJE BAŞVURUSU ve ÖDÜL YÖNERGESİ için başlıklara tıklayınız.

Kurumsal İlişkiler

Sponsor Sponsor
Telif Hakkı © 2018 Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK)            Her hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası