Neredesiniz   ana sayfa / projeler / proje detayı
Amaç ve İlkeler Kurumsal Kimlik Ekibimiz Kurultay Üyelerimiz Vakıf Senedi

TOVAK Akademi

Türkiye'nin web tabanlı halk eğitim merkezi

TOVAK bir yandan İMECE projesinde görüldüğü gibi desteğe muhtaç köy ve yoksul yöre okullarında koşulların iyileşmesine çalışırken diğer yandan da eğitim sorunlarımıza çözümler getirecek pilot projeler üretip uygulamaya gayret göstermektedir. TOVAK Akademi bu projelerden biridir.

TOVAK Akademi kısaca, çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanarak gelişmiş kent okullarından köy okullarına internet ortamında ve etkileşimli biçimde bilgi, belge, dokuman desteği sağlanmasıdır.

Projenin ilk aşamada Eskişehir’de kurulu Gelişim Koleji ile yine Eskişehir ilinden seçilecek bir köy ilköğretim okulu arasında başlatılması planlanmıştır.

Seçilecek ilköğretim okulunun bu amaçla donanım altyapısı bakımından geniş ekranlı TV, etkileşimli internet bağlantısı, mikrofon ve kamera düzeni vb. gibi araçlarla bir anlamda Gelişim Koleji’nin genişletilmiş şubesi gibi çalışma olanağına kavuşturulması tasarlanmaktadır..

Bu sınıf sayesinde, köy öğrencileri ve okul saatleri dışında köy halkı, yalnız Gelişim öğretim kadrolarından değil Türkiye’nin hatta Dünya’nın her yerinden sağlanabilecek bilgilerle beslenebilir.

Bu bilgiler, örneğin, ülkemizin en nitelikli ilköğretim okullarından takviye olarak naklen verilecek dersler olabilir.

Mesela bir Ziraat Fakültemizden arıcılık ve bal üretimi konusunda verilecek dersler ve etkileşimli danışmanlık yardımı olabilir. Aynı teknoloji ile bir köy ilkokulu öğretmeninin sınıfta anlatacağı derslere fotoğraf, harita, kısa filmler, müzik ve şarkılar gibi destekler de sağlanabilir. Hatta küçüklerin ufkunu açacak fizik, kimya, biyoloji deneyleri gibi yardımlar da sunulabilir.

Kuşkusuz ayrıca ev kadınlarına çocuk bakımı, ev ekonomisi, küçük ev üretimi, nüfus planlama, halk sağlığı gibi yararlı bilgiler de verilebilir.

Bu örnek projenin yapılması için üç unsurun bir araya gelmesi gerekiyordu. Bunlardan biri projenin eşgüdümünü, uygulanmasını ve devamlılığını sağlayacak olan uygulama sekreterliği ki, bunu zaten TOVAK üstlenmiş durumdadır.

İkincisi de, altyapı gerekleri de dahil olmak üzere araç, gereç, sistem gereklerinin tasarımıdır. Bunun da çeşitli üniversitelerden meslekdaşlarımızın uygulamalı bir akademik bir çalışma biçiminde üstlenmeleri beklenmektedir.

Altyapı yatırımı için kampanya açmak, geniş ekranlı TV/bilgisayar, kamera vb. aksesuar ve sanal sınıf yazılımından ibaret altyapıyı kurmak ve naklen ders ve bilgi kaynağı oluşturarak sanal kardeş okul işlevini üstlenmek duyarlılığını da Türkiye’de bu ilk devrimsel sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek üzere Gelişim Koleji mensupları ve sosyal çevresi göstermiş bulunmaktadır.

TOVAK Akademi, eğitime yönelik gönüllü katkılar için teknoloji desteğinde uygulanabilecek devrimsel bir örnektir.

Bu projenin gerçekleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak isteyen destekçiler tüm Türkiye’ye, hatta belki yoksul Dünya ülkelerine örnek yaratmanın onurunu paylaşacaktır.

Katkıda bulunmak için Doç.Dr. Bora Ataman’a bora@tovak.org adresinden ulaşabilirsiniz. TOVAK Akademi projesi hakkında daha geniş bilgiyi www.tovakakademi.org adresli sitemizde bulabilirsiniz.
Sponsor
Sponsor Sponsor Sponsor
Siz ne yapabilirsiniz
2022 Prof. Dr. Yahya Özsoy Ödülü

2022 Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Sonuçları Açıklandı.

Sonuçlar için tıklayınız.

Kurumsal İlişkiler

Sponsor Sponsor
Telif Hakkı © 2023 Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK)            Her hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası