Neredesiniz   ana sayfa / projeler / proje detayı
Amaç ve İlkeler Kurumsal Kimlik Ekibimiz Kurultay Üyelerimiz Vakıf Senedi

İMECE

Türkiye'nin en anlamlı okul onlarım ve toplumsal hizmet projesi

Günümüzde İmece kelimesinin anlamını bilen ve önemini kavrayanlarımızın sayısı herhalde bir hayli azalmıştır. İmece özellikle kırsal yörelerde işlere sırasıyla ve el birliği ile başlayıp tamamlama dayanışmasıdır.

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı İmece anlayışının toplum hizmetlerinde uygulanmasını gönüllülük dünyamızda önemli bir soluk olarak görmektedir.

İmece Projesi, gönüllü kurumların, kişilerin, hatta sosyal sorumluluk anlayışına sahip ticari kuruluşların emek ve kaynaklarını aynı noktaya odaklayarak, küçük ya da büyük çapta bir toplum hizmetini el birliği ile tamamlama dayanışması olarak tanımlanabilir.

TOVAK, İmece çalışmalarını özellikle kırsal yörelerde ya da kentlerin yoksul bölgelerinde okul onarımı, eğitim koşul ve ortamlarının iyileştirilmesi gibi amaçlara yöneltmiştir. Günümüze kadar 200 ü aşkın okula hizmet götürmekle TOVAK bu alanda güçlü bir deneyim de geliştirmiştir.

İmeceyi anlamlı kılan en önemli unsur, kuşkusuz yardımseverlik, hayırseverlik anlayışımızın hak etme ilkesine uygun biçimde tatbik edilmesidir. Çünkü İmece’de uygulanan projelerin tümünde işler, köy ya da mahalle halkı, öğretmen, hatta öğrencilerin elbirliği ile yapılır. Bu yönü ile İmece, sıradan bir toplumsal hizmet değil, umut ve özgüven eğitimi projesidir.

İmece hiçbir şekilde tek başına TOVAK’ın işi değildir. Öyle olsaydı adı İmece olmazdı. Türkiye’nin kalkınmasına gönül veren ve istendiği takdirde bunun süratle yapılabilirliğini nokta hareketleriyle kanıtlamayı ülkü olarak kabul eden herkes, her kurum, onuru ve kıvancı tamamen kendisine ait olmak üzere İmecenin istediği bir alanında yer ve görev alabilir. Böyle bir çalışmada tasarımcı, teşvik edici, iletişim kurucu bir uygulama sekreteryasını üstlenmek ve tabii ki gücünün yettiği kadar da kimi hizmetleri bizzat yerine getirmek TOVAK için yeterli bir onur ve kıvanç kaynağıdır.

Bu toplumsal hizmete herhangi bir biçim ve ölçüde katkıda bulunmak isteyen duyarlı kişi ve kurumların imece@tovak.org     adresine yazmalarını dileriz. İMECE projesi hakkında daha geniş bilgiyi www.tovakimece.org  adresli sitemizde bulabilirsiniz.

Sponsor
Sponsor Sponsor Sponsor
Siz ne yapabilirsiniz
2021 Prof. Dr. Yahya Özsoy Ödülü

2021 Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Sonuçları Açıklandı.

Sonuçlar için tıklayınız.

Kurumsal İlişkiler

Sponsor Sponsor
Telif Hakkı © 2022 Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK)            Her hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası