Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı | TOVAK

22 Ekim 2016

Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı

29 Ağustos – 4 Eylül 2016 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) işbirliği ile TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi´nde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayımız, 29 Ağustos 2016 tarihinde açılış kokteyli ile başlamıştır.

30 Ağustos 2016 Salı günü Prof. Dr. M. Erdal BALABAN, veri madenciliği ve R programlama dili konusunu ele almış ve çalıştayın açılışını yapmıştır. Araş. Gör. Dr. Elif KARTAL ile birlikte veri madenciiğinin spor alanındaki bir uygulaması “FUTBOL MAÇ SONUÇLARININ ÖNGÖRÜLMESİ” karar ağaçları (C4.5 algoritması) kullanılarak temel seviyede anlatılmıştır. Öğleden sonra Araş. Gör. Dr. Zeki ÖZEN, Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN ile Yapay Sinir Ağı Algoritması´nı kullanarak bir Sınıflandırma uygulamas’nın nasıl yapılacağını katılımcılara detaylı bir biçimde açıklamıştır. Uygulama, “DİYABET HASTALIĞININ YAPAY SİNİR AĞLARI” ile tahmin edilmesi üzerine kurgulanmıştır.

1 Eylül 2016 tarihinde çalıştay Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖZCAN ile Araş. Gör. F. Önay KOÇOĞLU’nun ortak çalışması “VERİ MADENCİLİĞİNDE KÜMELEME ALGORİTMALARI İLE MÜŞTERİ SEGMENTASYONU” ile başlamıştır. Bu sunumda müşteri segmentasyonunun farklı kümeleme algoritmaları ile nasıl yapıldığı ve analizler sonrası hangi kümeleme yönteminin daha iyi olduğuna karar vermek için hesaplanan indeks değerleri ele alınmıştır. Öğleden sonra ise Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÖZKAN, Twitter üzerinden “SOSYAL MEDYA VERİ MADENCİLİĞİ” konusunu işlemiştir. Katılımcılar kendi Twitter hesapları üzerinden oluşturdukları uygulamalar ile veri elde ederek, bu veriyi R’da veri madenciliği teknikleri ile analiz etme fırsatını bulmuştur.

1 Eylül 2016 Perşembe günü Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL, “TİROİD HASTALIĞININ VERİ MADENCİLİĞİ İLE TAHMİNİ” konulu tıpta veri madenciliği uygulaması gerçekleştirmiştir. Sunumda çeşitli karar ağacı algoritmaları (C4.5, Random Forest gib) kullanılmış olup, performans karşılaştırması paylaşılmıştır. Öğleden sonra Yrd. Doç. Dr. Muhammet ATALAY bulanık mantık ve yapay sinir ağlarını birleştirdiği “BULANIK ZAMAN SERİLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN” çalışmasını sunmuştur.

2 Eylül 2016 Cuma günü sabahı da çalıştay birbirinden değerli dört farklı sektör sunumuyla devam etmiştir.

  • VERİ MADENCİLİĞİ BANKACILIK UYGULAMASI, Araş. Gör. Dr. Sinem SARUL
  • BİRLİKTELİK KURALLARI İLE VERİ MADENCİLİĞİNDE BİR PAZARLAMA UYGULAMASI, Araş. Gör. Gökçe KARAHAN ADALI
  • EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ ÇALIŞMASI: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DEVAMLILIK DURUMLARININ ÖNGÖRÜLMESİ, Araş. Gör. Dr. Şebnem ÖZDEMİR

Öğleden sonra ise R uygulamalarının webe aktarılması konusunda yardım sağlayan Shiny Araş. Gör. Dr. Elif KARTAL tarafından katılımcılara aktarılmıştır. “KALP RİSKİNİ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN WEB DESTEKLİ BİR ÖRNEK ÇALIŞMA” sunulmuştur.  Web üzerinden kullanıcı etkilişimli dinamik bir yapıda sonuçların alınması gösterilmiştir. Sunumu, çalıştay sertifika töreni izlemiştir.

3 Eylül 2016 tarihinde genel değerlendirme toplantısı ile çalıştay neticelendirilmiştir. Farklı sektör ve akademiden katılımcılar, hem bilim yapabildikleri hem de doğa ile iç içe sosyal aktiviteleri de gerçekleştirebildikleri bir çalıştayda bir araya gelmiştir.