Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı | TOVAK

İMECE

TOVAK, Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde pozitif bir değer yaratabilmek, bir “nokta” olabilmek için kurulduğu günden bu yana, yoksulluğu ve dengesizliği kuşatıp yok edebilmenin tek çaresinin bilgi, beceri, istek ve ahlak yönünden bunu başarmaya muktedir bir insan gücü yaratmak olduğuna inanmakta, bunun tek ve en önemli koşulunun toplumsal eğitim olduğunu savunmakta ve bunu herşeyin üzerinde tutmaktadır. Yıllardır özveriyle mücadele eden bir toplumsal hizmet kurumu olarak TOVAK, somut sonuçlara odaklanmanın ve “yapılır, bitirilir, görülür” anlayışının en iyi örneğini İMECE Projesi ile ortaya koymuştur.

İMECE

Uluslararası Marmaris Akademisi

Bilim, kültür ve sanat turizminin Türkiye’de geliştirilmesini toplumsal sorumluluk olarak gören ve kurulduğu günden bu yana, bu görev bilinciyle çalışmalarını sürdüren Uluslararası Marmaris Akademisi UMA, bugün dünyanın pek çok ülkesine kurduğu etkileşim köprüleriyle yurdumuza önemli katkılar sunmaktadır.

Uluslararası Marmaris Akademisi

TOVAK Chopin Akademisi

Türkiye’deki kültürel yaşamın mihenk taşlarından biri olmayı hedefleyen, içerdiği programlarla ülkede klasik müziğe olan ilginin ve tanınırlığın artmasını, pek çok genç müzisyene sanatsal deneyimlerini aktarabilecekleri bir ortam sunulmasını ve uluslararası düzeyde açılımlar yaratmayı önceleyen TOVAK Chopin Uluslararası Akademisi, TOVAK bünyesinde 2015 yılında kuruldu.

TOVAK Chopin Akademisi

Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü (ITAP)

Düzenlediği eğitsel ve toplumsal bilim etkinlikleriyle ve bilimsel araştırmalarıyla ülkemizin ilk ve tek profesyonel fizik araştırma ve eğitim kurumu niteliğini taşıyan Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı‘nın (TOVAK) çatısı altında, 2006 yılında kurulan enstitü, uluslararası alanda “Institute of Theoretical and Applied Physics” adıyla bilinmekte ve kısaca ITAP olarak anılmaktadır.

Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü (ITAP)