Neredesiniz   ana sayfa / katılım için
Amaç ve İlkeler Kurumsal Kimlik Ekibimiz Kurultay Üyelerimiz Vakıf Senedi

TOVAK Ailesine Katılım İçin

TOVAK uyum ve güven topluluğuna adım atmak isteyen duyarlı dostlar, harekete geçmeden önce önemli iki noktayı dikkatinize sunalım:

Birincisi, TOVAK bir özveri kuruluşudur. Gönüllü işler kaynakla yapılır. TOVAK mensupları işe, daima kendi kişisel özverilerinden başlar. Ama TOVAK’ın yapılacak hizmetler için kaynak ve katkı çağrıları,’TOVAK’a destek’ değil, ‘göreve davet’ anlamındadır. Topluma hizmet etme amacını gerçekleştirmek, destekle değil, görev edinmekle mümkündür.TOVAK Kendi sosyal sorumluluk anlayışlarından ötürü topluma yararlı olmaya çalışan kişi ve kurumlara hedef ve proje gösterir. Bu hedef ve projelerin gerçekleşmesinde bir anlamda onlara da hizmet eder.

İkincisi TOVAK, müşterek amaçlarımız uğruna kimsenin ‘büyük’ yükler altına girmesini de arzu etmez. Bu hem TOVAK’ın kurumsal bağımsızlık anlayışının, hem de iyi niyetli gönüldaşlara duyduğu saygının gereğidir.

Özet olarak TOVAK’ın birlikte görev başarma çizgisi, küçük fakat düzenli, istikrarlı, yaygın katılımları bir araya getirerek damlalardan deniz yaratma doğrultusundadır. Yani TOVAK’ın yük paylaşımı da, onur ve kıvanç paylaşımı da yaygın ve adildir.

Bu çerçevede uyum ve güven gurubumuza yeni bir dostumuz olarak katılmayı arzu ederseniz size sunabileceğimiz çeşitli katılım kategorileri var. Bunları aşağıda sıralıyoruz:

TOVAK’a Omuzdaş Olabilirsiniz.

Omuzdaşlar, TOVAK’ın çatısını tüm hizmetlerin yapılabilmesi için ayakta tutan kişi ve kurumlardır. Omuzdaşlarımızdan beklenen maddi katkı aylık 100 TL. ödentidir. Katkılarını devam ettirdikleri sürece adları ve fotoğrafları TOVAK/akademi sitemizin ‘Omuzdaşlar’ bölümünde yer alacaklardır. www.tovak.org adresli sitenin ‘Omuzdaşlar’ butonunu tıklayarak yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.

TOVAK Dostu Olabilirsiniz.

TOVAK Dostları, kendilerini TOVAK’ın uyum ve güven grubuna dahil gören, amaçları kurum ve hizmet ilkelerini ‘kendileri kaleme almışcasına’ özümsemiş ve benimsemiş gönüldaşlardır.

Kendilerini zorlamamak kaydıyla beğendikleri projelerin içinde diledikleri gibi yer alabilirler. Bilgileriyle, çevresel ilişkileriyle, emekleriyle katılabilirler.

TOVAK Dostları yıllık 120 TL. gibi sembolik bir ödenti ile iletişim ve sekretarya giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunurlar. Dileyen katılımcılar (kredi kartı bilgileriyle) bu ödentiyi aylık 10 TL.’lik dilimler halinde de yapabilirler.

Bununla birlikte TOVAK yönetimince kendileri için yaratılabilecek eğitim, kültür, sanat sağlık, spor, tatil fırsatlarından bir sosyal ve ekonomik dayanışma kooperatifi anlayışı içinde yararlanabilirler.

TOVAK Grup Lideri Olabilirsiniz. 

TOVAK Grup Liderleri, kendi çevrelerindeki (işyeri, bölge, site,dost ve akrabalar) uyum ve güven gruplarını TOVAK projelerini uygulamak üzere örgütleyecek ve harekete geçirecek kişilerdir. Gruplar, Vakfın kurum ve hizmet ilkelerine uymak kaydıyla mali ve yönetim özerkliği içinde çalışır ve Vakıf yönetimine karşı Grup Liderince temsil edilir. Grup liderinin en az TOVAK Dostu olarak kişisel katkıda bulunması şarttır.

İlgi Üyesi Olabilirsiniz

TOVAK Ailesine katılması arzu etmekle birlikte ne biçimde, hangi ölçüde katılmaya henüz karar vermemiş olabilirsiniz. Bu durumda size, kararınızı verinceye kadar bilgi bültenlerimizi göndermemiz için iletişim (e-posta) adresinizi vermeniz yeterli olacaktır.

İlgi Üyesi’nin tek sorumluluğu, bültenler teknik nedenlerle kendine ulaşmadığı takdirde bizi ikaz etmek, adresi değiştiği takdirde bildirmek ya da ilgisini herhangi bir nedenle yitirdiği takdirde dağıtım listesinden adresini sildirmekten ibarettir.

Yukarıdaki seçeneklerden size uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği belirterek, Topluma Hizmet görevinde bizimle birlikte yola çıkmaya hazırsanız, aşağıdaki katılım formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

Katılım Formu

Katılım formu için buraya tıklayınız 

Ödeme Formu

Ödeme formu için buraya tıklayınız

Sponsor
Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor
Siz ne yapabilirsiniz
2020 Prof. Dr. Yahya Özsoy Ödülü

2020 Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi

Duyuru için tıklayınız.

Kurumsal İlişkiler

Sponsor Sponsor
Telif Hakkı © 2021 Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK)            Her hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası