Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı | TOVAK

İşlik Okul

Eğitim, toplumun her kesiminin, hatta canlı veya cansız tüm varlıkların etkilendiği bir sosyal sistemdir. Bir toplumda eğitimin seviyesi ne ise, tarım, sanayi, turizm, ulaştırma, savunma, adalet, siyaset, aile düzeni, komşuluk ilişkileri de dahil olmak üzere her alan ve her kesimin seviyesi buna paralellik gösterecektir. Arzu edilir ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlayacak eğitimin, son derece önemli, toplumsal bir görev olduğunun bilincinde ve kalkınma eğitiminin bir seferberlik işi olduğunun idrakinde olan TOVAK, bu doğrultuda örnek bir okul projesi ortaya koymuştur. Bu pilot proje, İşlik Okul Projesi’dir.

İşlik Okul

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü

TOVAK bünyesinde kurulmuş olan Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü (UYAK) toplum hayatımızda ortaya çıkan ve ahlaki değerlerimizde yıpratıcı etkiler yaratan, pek çoğumuzun yalnızca gözlemlemekle yetindiği sorunları, doğru bir şekilde tespit etmek, çözüm üretmek, medeniyetler dünyasındaki kendi kültürüne ilişkin anlamlı yeri oluşturmak ve bu yolla insanlığa katkıda bulunmak ve etik sorgulayışın ve insanlık onuruna yakışan bir tarzın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yola çıkmıştır.

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü