Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı | TOVAK

Kurumsal Kimlik

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı İstanbul 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1993 gün ve 1993/363 esas 1993/298 karar sayısı ile tescili yapılmış ve bu tescil Resmi Gazete'nin 4 Aralık 1993 tarih 21778 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Vakıf Başkanlığı Ali Vuslat Turan tarafından yürütülmektedir.

Dış İşleri Bakanlığı'nın 16.12.1997 tarih YTGY-307.500/3966-6071 sayılı yazısında verilen olumlu görüşe istinaden Başbakanlığın 25.12.1997 tarih ve B.02.0.KKG/ 156-530/5594 sayılı yazısıyla Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'na Almanya'da şube kurma izni verilmiştir.

Vakıf, Avrupa'daki faaliyetlerini, Köln İdari Mahkemesi'ne VR 9942 sayı ile kayıtlı bulunan ve Alman yasalarına göre kamu yararına çalışan kurum niteliğine sahip kardeş kuruluşu TOVAK e.V tüzel kişiliği çerçevesinde sürdürmektedir. TOVAK aynı zamanda TC Köln Başkonsolosluğuna (eski adıyla - Akademie der Turkishchen Gemeinde e.V) kayıtlı bir kuruluştur.