Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı | TOVAK

TOVAK Radyo

Eğitim Kültür Radyosu


TOVAK Radyo, Türkiye’de ve Avrupa Türk Toplumu içinde, eğitim ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak için yıllardır kararlılık ve özveriyle çalışmalar yürüten Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı – TOVAK’ın, İMECE sürecinin önemli bir parçası olarak hayata geçirildi. Bir eğitim-kültür radyosu kimliğiyle yola çıkan TOVAK Radyo’nun öncelikli amacı,Türkiye'deki dinleyicilerin yanı sıra, yurtdışında yaşayan Türklerin anadilinin ve bilgi-kültür dağarcığının gelişimine katkı sunmak oldu.

Faaliyette olduğu süre içinde kültüre, bilime ve sanata açık, tüm yaş gruplarına hitap eden, kimi zaman didaktik, kimi zaman eğlendirici bir çizgide yayınlar yapan TOVAK Radyo’nun zengin arşivini oluşturan konu başlıkları arasında, edebiyat, müzik, tiyatro, sinema, resim-heykel, mimari, opera, bale, el sanatları gibi sanatın belli başlı dalları, tarım ve köy yaşamı, Türkiye tarihi, Osmanlı tarihi, dünya tarihi, sanat tarihi, dinler tarihi, Anadolu uygarlıkları, annebaba eğitimi, eğitici eğitimi, felsefe, arkeoloji, antropoloji ve din kültürü bulunuyordu.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri başta olmak üzere, her yaş grubundan gençlerin, anne-babaların ve tüm yetişkinlerin keyifle dinleyebileceği, ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşim kurmalarına katkı sağlayacak, ağırlıklı olarak drama türü yapımlar ve özgün programlarla yayın yapan TOVAK Radyo, tüm hedef kitlesini kapsayan, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, Türkçe eğitimine ve kültüre destek veren kurumlarla işbirliği içinde zengin bir arşiv ve yayın akışı çalışması yürüttü.

Başlangıç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonucunda, Okul Radyosu, Tarla Dönüşü, Ocak Başı gibi 70'li yılların başından itibaren bir kuşağın eğitimine büyük katkı sağlamış ve 40 yılı aşkın sürede dev bir arşive dönüşmüş olan program dizileriyle yayına başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT başta olmak üzere, Türkçe eğitimine ve kültüre destek vereceği düşünülen yaklaşık 600 saatlik bir arşiv oluşturuldu. Hergün 6 saatlik bir yayın bandının 4 kez tekrarlanması planı ile bu arşivin 552 saatlik bölümü kullanılarak 92 gün / 3 ay boyunca kesintisiz yayın yapılması planlandı.

Esas olarak TOVAK Radyo, bu program dizilerinin, yeni kuşaklar için değerli bir yol gösterici olması için yeni bir İMECE sürecine önayak olmuştur. Radyo yayınlarıyla görünür bir buluşma noktası, Vakfın yürütülmekte olan projelerinin sesi olan TOVAK Radyo, bir yandan Türkiye’nin ses arşivini derlerken, diğer yandan, artık unutulan söz radyoculuğunu yeniden başlatma girişimiyle bir örnek çalışma ortaya koymuştur.

TOVAK Radyo arşiv yayınlarına https://radyo.tovak.org/ adresimizden ulaşabilirsiniz.

TOVAK Radyo