Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı | TOVAK

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü

TOVAK bünyesinde kurulmuş olan Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü (UYAK) toplum hayatımızda ortaya çıkan ve ahlaki değerlerimizde yıpratıcı etkiler yaratan, pek çoğumuzun yalnızca gözlemlemekle yetindiği sorunları, doğru bir şekilde tespit etmek, çözüm üretmek, medeniyetler dünyasındaki kendi kültürüne ilişkin anlamlı yeri oluşturmak ve bu yolla insanlığa katkıda bulunmak ve etik sorgulayışın ve insanlık onuruna yakışan bir tarzın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yola çıkmıştır.

Toplumsal planda gittikçe mevzi kazanan fanatizm, tahammülsüzlük, nefret söylemi gibi buhran kaynaklarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak; dar kalıplar içinde ve farklı görüşlere kapalı bir anlayışla değil, her kesimin kendisini içinde bulacağı bir üst dil ve ortak bir üslup anlayışıyla meseleleri ele almayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, temel etik ilkelere sahip ve bu ilkelere uyumlu eylemler gerçekleştirebilen 'yaşam bilgeliği' denilebilecek tarzda yaşayan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Enstitü, böyle bir toplumun oluşmasında üzerine düşen sorumluluğun farkında olarak ve uygarlık ahlakı ve inanç vurgusunu temele alarak, sorunlara çözümler üretmek üzere, felsefecilerden ilahiyatçılara, psikologlardan sosyologlara, siyaset bilimcilerden tarihçilere kadar uzanan geniş ve seçkin bir uzman kadro bir araya gelmiştir.

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü