Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı | TOVAK

TOVAK Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödülü

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı’nın bir diğer önemli etkinliği de, Vakfın amacına uygun ve gönüllülük ilkesine dayalı olarak gerçekleştirilen toplumsal hizmet uygulamalarını ödüllendirmektir. Bu anlamda çalışacak gençlerimizi teşvik etmek amacıyla, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği yaparak 2008 yılından bu yana, TOVAK Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödülü adıyla her yıl çeşitli ödüller verilmektedir.

Türkiye’de özel eğitim bilim dalının gelişmesinde çok önemli katkılar getirmiş bir bilim insanı olan Prof. Dr. Yahya ÖZSOY, Türkiye’de ilk kez özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme programını Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde kurulmasında öncülük etmiştir. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 2006 yılından bu yana Prof. Dr. Yahya ÖZSOY’u anma toplantıları düzenlemektedir. Bu anma toplantıları 2008 yılında özel eğitim bölümü tarafından hazırlanan bir yönergeyle ödül törenine dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı ile işbirliği yaparak TOVAK- Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödülü vermeye başlamış ve halen devam etmiştir.

Ödüle aday projenin toplumun gereksinimlerinin karşılanmasına, bu bağlamda sosyal ve fiziksel çevrenin iyileştirilmesine yönelik ders, kulüp etkinlikleri ya da gönüllü hizmetler kapsamında özgün bir proje olması gerekir. Bu ödülle özellikle üniversitelerimizde ve eğitim fakültelerinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen toplumsal yarar odaklı ve İMECE ruhuna uygun çalışmaların daha fazla desteklenmesi ve bu çalışmaların tüm üniversitelere yayılması amaçlanmaktadır. Projede TOVAK, Kurultay Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Sağlam tarafından temsil edilmektedir.

TOVAK - Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödülü’nün birincilik ödülü Özsoy Ailesi tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca TOVAK tarafından Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Tahir ÖZGÜ özel ödülü ve Özel Eğitimciler Derneği tarafından her yıl bir projeye teşvik ödülü ile uygun görülen projelere farklı kişi ve kurumlar tarafından karşılanan özel ödüller verilmektedir.


TOVAK Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödülü